Czy wiesz, że niektóre zawody muszą się ubezpieczyć na wypadek roszczeń klientów? Sprawdź, kogo obejmuje ten obowiązek.
sobota Grudzień 16th 2017

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

‘Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe’ Archiwa

Ubezpieczenie zawodowe – przedstawiciele, jakich zawodów zobowiązani są do tego, by je posiadać?

Ubezpieczenie zawodowe – przedstawiciele, jakich zawodów zobowiązani są do tego, by je posiadać?

Są zawody, których wykonywanie powiązane jest ze szczególnym ryzykiem, gdzie nawet pozornie niewielki błąd może spowodować bardzo przykre i dotkliwe konsekwencje. Konsekwencje te dotyczyć mogą zarówno klientów, jak i też osób postronnych, które ucierpiały na przykład na skutek katastrofy budowlanej w niewłaściwie zaprojektowany, [...]

Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe

Przepisy prawa w Polsce określają jasno i precyzyjnie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC przy wykonywaniu zawodów wymagających dużej specjalizacji, jak również tych, w wykonywaniu, których błąd zawodowy doprowadzić może do poważnych skutków w wyniku, których ucierpieć mogliby klienci takiego specjalisty, bądź też postronne [...]

Ubezpieczenie od odpowiedzialność zawodowej – na czym polega?

Ubezpieczenie od odpowiedzialność zawodowej – na czym polega?

Ubezpieczenia OC zawodowe w swojej istocie dotyczą regulacji z zakresu odpowiedzialności cywilnej, czyli konsekwencji koniecznych do poniesienia przez podmiot w skutek zaistniałych negatywnych zdarzeń. Spore ryzyko zaistnienia uchybień oraz nierzadko bardzo poważnych konsekwencji będących ich następstwem, generuje konieczność [...]

 Page 1 of 2  1  2 »