Czy wiesz, że niektóre zawody muszą się ubezpieczyć na wypadek roszczeń klientów? Sprawdź, kogo obejmuje ten obowiązek.
sobota Grudzień 16th 2017

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu i prowadzonej działalności gospodarczej

Każde większe zlecenie wiąże się z ryzykiem spowodowania dużych szkód materialnychUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem oraz prowadzoną działalnością gospodarczą są najlepszym sposobem na odpowiednie zabezpieczenie interesów firmy i zmniejszenie ryzyka konieczności spłat roszczeń ze środków prywatnych lub firmy. Ich posiadanie to również doskonały sposób na zwiększenie wiarygodności w oczach klientów, dlatego bez wątpienia warto takie ubezpieczenie wykupić.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, to zapewnia nam ono ochronę jeżeli w wyniku wykonywania czynności zawodowych wyrządziliśmy szkodę osobie trzeciej, która za tą szkodę ponosi odpowiedzialność. Takie ubezpieczenie pokrywa zarówno tzw. czyste straty finansowe, szkody rzeczowe i szkody osobowe.

W przypadku ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, to zapewnia ono ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy prowadzący działalność lub jego pracownicy wyrządzili szkodę osobie trzeciej. Warto wspomnieć, że tego rodzaju ubezpieczenie możesz zostać rozszerzone o produkty, nieruchomości czy szkody w środowisku naturalnym.

Komentuj