Czy wiesz, że niektóre zawody muszą się ubezpieczyć na wypadek roszczeń klientów? Sprawdź, kogo obejmuje ten obowiązek.
sobota Grudzień 16th 2017

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej

Niektóre rodzaje zawodów oraz działalności gospodarczej wiążą się ze sporym ryzykiem. Chodzi tu przede wszystkim o zawody i działalności wymagające wąskiej specjalizacji lub których wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W związku z tym są one objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, które odpowiednio zabezpiecza interesy zarówno ubezpieczonego jak i jego klientów. Jakie zatem zawody i rodzaje działalności gospodarczej zobowiązane są do jego posiadania?

Ubezpieczenie zawodowe to obowiązek, ale też bezpieczeństwo prowadzenia działalnościUbezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej muszą posiadać przede wszystkim lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, lekarze weterynarii, architekci, inżynierowie budownictwa, zarządcy nieruchomości, adwokaci i radcy prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz księgowi. Do grupy zawodów, które mają obowiązek wykupić tego rodzaju polisę należą również: rzecznik patentowy, agenci, brokerzy ubezpieczeniowi oraz wszelkie podmioty, jakie badają sprawozdania finansowe.

Warto zaznaczyć, że obok tego rodzaju ubezpieczenia można wykupić także dodatkowe ubezpieczenie OC zawodowe, które może znacząco poszerzyć zakres ochrony i w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć interesy nasze oraz naszych klientów.

Komentuj