Czy wiesz, że niektóre zawody muszą się ubezpieczyć na wypadek roszczeń klientów? Sprawdź, kogo obejmuje ten obowiązek.
środa Luty 21st 2018

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Obowiązkowe OC podmiotów leczniczych

Czasem nawet drobny błąd lekarza prowadzi do tragediiWykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki czy też prowadzenie działalności związanej z usługami leczniczymi wiąże się z koniecznością posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jest ono bardzo ważne, ponieważ opieka zdrowotna wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a często nieumyślne błędy czy zaniechania mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub nawet śmierci. Posiadanie takiego ubezpieczenia pomaga więc odpowiednio zabezpieczyć interesy ubezpieczonego na wypadek popełnienia błędów. Jakie zatem podmioty lecznicze mają obowiązek posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe?

Oczywiście taki obowiązek mają przedsiębiorcy (lekarze) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (indywidualna praktyka lekarska) oraz spółki cywilne, jawne lub partnerskie, wykonujące grupową praktykę lekarską. Ponadto obowiązkowe OC muszą posiadać samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, a nawet kościoły lub związki wyznaniowe w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. Również fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza możliwość prowadzenia działalności leczniczej mają obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia.

Komentuj