Czy wiesz, że niektóre zawody muszą się ubezpieczyć na wypadek roszczeń klientów? Sprawdź, kogo obejmuje ten obowiązek.
środa Luty 21st 2018

Ciekawe strony

Treści własne

Archiwa

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu OC architekta

Zawód architekta wiąże się z dużą odpowiedzialnością, związaną chociażby z prawidłowym wykonywaniem projektów obiektów budowlanych oraz ich otoczenia. Ponadto odpowiada on za ich realizację, dlatego nie może dziwić fakt, że osoby wykonujące tego rodzaju zawód objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Praca architekta to nie tylko przyjemność - to także ogromna odpowiedzialnośćTakie ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej umożliwia naprawianie szkód wyrządzonych w wyniku podejmowanych czynności przez architekta lub zaniechań jakich się dopuścił, bez konieczności wypłacania odszkodowania z własnych środków. Dzięki temu ubezpieczenie OC zabezpiecza zarówno interesy ubezpieczonego jak i jego klientów. Ponadto posiadanie takiego ubezpieczenia wpływa bardzo korzystnie na postrzeganie architekta – klienci mają pewność, że skorzystanie z jego usług nie wiąże się z dużym ryzykiem, a ewentualne błędy zabezpieczone są polisą, dzięki czemu chętniej korzystają z jego usług. Ubezpieczenie architekta powinno opiewać na sumę co najmniej 50 000 euro i zostać zawarte przynajmniej na dzień przed rozpoczęciem czynności związanych z tym zawodem.

Komentuj